Dokument bez tytułu
 
   
 
 
     
 

 

 

  Odwiedzamy bliskich
Święto Zmarłych

[2008-11-01] Święto Zmarłych. Porządkowanie grobów, kupno zniczy, wiązanek chryzantem, spotkania rodzinne na odwiedzanych cmentarzach. Każdy chciałby spędzić te święta przy mogiłach najbliższych. Jest to dobry moment na refleksje, także nad własnym życiem, nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Jest to okazja do wspomnień, do dzielenia się troskami, kłopotami i radością. Jest to także moment, gdy się zastanawiamy, co zostanie po nas we wspomnieniach innych ludzi... jak nas będą postrzegać z perspektywy czasu, gdy nie będą od nas zależni, nie będą już niczego potrzebować. Pewno pozostanie tylko to co zrobiliśmy z miłości do drugiego człowieka... . Na jednym z grobów widnieje dość ciekawy napis: "jestem tym, kim ty będziesz w przyszłości..." Często widzimy śmierć, ale czy realnie zdajemy sobie sprawę, że i nas to czeka? Pewno jeśliby tak było inaczej wyglądałoby nasze codzienne życie i relacje z ludźmi, z którymi się stykamy. Ten dzień ma nam o tym przypomnieć, że w naszym życiu tutaj na ziemi wszystko ma swój koniec. A patrząc z pozycji wiary ma ono nas przygotować do spotkania z Bogiem, który jest Miłością. Dzień Zmarłych jest zachętą do zadumy, do przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalić dla potomnych. Kultywowanie pamięci zmarłych członków rodziny, to także dobra lekcja dla dzieci. Aby kiedyś, nad naszym grobem, spotykały się nasze rodziny, dzieci, wnuki, prawnuki, kuzyni, kuzyni kuzynów ... . ad futuram rei memoriam - na przyszłą rzeczy pamiątkę. Pamięć o zmarłych jest świadectwem rytuałów pogrzebowych, ale również świadectwem wiary w to, że nasze życie nie kończy się, lecz jedynie zmienia swoją postać, jest wiarą w Zmartwychwstanie... Często w nasze losy wpleciony jest krzyż ten sam, który kiedyś postawią nam na naszej mogile. Mieszkańcy naszego domu dźwigają go często przez całe swoje życie, jest on ciężki, bo naznaczony cierpieniem fizycznym i duchowym, odwiedzając groby swoich kolegów wyrażali swoja bliskość z nimi poprzez modlitwę "...wieczny odpoczynek racz im dać Panie..."
/Art/

zdjecia 
powrót