Dokument bez tytułu
 
   
 
 
     
 

 

 

  Święto
Spotkanie wszystkich pracownków D.P.S w Przytocku z okazji ich święta

[2008-11-21] Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada jest wielkim świętem wszystkich pracowników służb społecznych a w szczególności pracowników socjalnych. O jego randze świadczy fakt, że kilka lat temu sformalizowano to święto wprowadzając do ustawy o pomocy społecznej zapis, :" „dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego” (art. ...) Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest forma wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia ich roli i znaczenia ich służby dla społeczeństwa oraz pewnym sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego.
Zawód pracownik socjalny, choć ma swoja tradycje, na tle innych zawodów służebnych jest zawodem stosunkowo młodym. Polska nazwa zawodu jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego terminu „ social worker” Regularne kształcenie pracowników socjalnych rozpoczęto w Polsce w roku 1966 kiedy to Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej powołało państwowe szkoły pracowników socjalnych. Dziś pracownicy socjalni zdobywają wykształcenie w szkołach pracowników socjalnych i w uczelniach wyższych, w tym także w tych najbardziej znanych i renomowanych takich jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński. Jest to także święto wszystkich ludzi, którzy pracują w domach pomocy społecznej. To oni na co dzień są „na pierwszej linii frontu” zapewniając opiekę tym najbardziej potrzebującym. W naszym Domu także odbyło się się spotkanie wszystkich pracowników, którzy na co dzień świadczą pomoc naszym mieszkańcom.
Podziękowanie za trud i wysiłek oraz życzenia owocnej pracy skierował do personelu br. dyr. Artur Skoczek. Spotkanie przebiegało w atmosferze święta, ponieważ jest to okazja do wyróżnienia i nagrodzenia tych, którzy w sposób szczególny przez cały rok trudzą się aby standard naszego domu się podnosił.

zdjecia 
powrót