ADRES E-MAIL dpsprzytocko@gmail.com
TELEFON +48 (59) 858 38 37
WSPOMÓŻ NAS

LERRY DOE

CO-FOUNDER & PRESIDENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse viverra mauris eget tortor imperdiet.

lerry.doe@helpinghands.com 1 (800) 123-4567

W związku ze zdarzeniem (pożarem) informujemy, że darowizny można wpłacać na konto BS Bytów o/Miastko nr 97 9321 0001 0040 0897 2000 0010 z dopiskiem REMONT. Dziękujemy