ADRES E-MAIL dpsprzytocko@gmail.com
TELEFON +48 (59) 858 38 37
WSPOMÓŻ NAS

Muzykoterapia

Muzykoterapia to dziedzina oparta na wiedzy z zakresu wielu dyscyplin naukowych. Jest to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na organizm i psychikę człowieka. Leczenie z wykorzystaniem muzyki w ostatnim czasie staje się coraz popularniejszą formą terapii. Muzykoterapia zmniejsza lęki, depresję, poprawia samoocenę, a nawet leczy bezsenność. Zostało udowodnione, że dźwięki oddziałują na ludzki układ wegetatywny, krążenia oraz oddechowy. Muzyka, wywiera pozytywny wpływa, na psychikę. Na przestrzeni lat leczenie muzyką stawało się coraz popularniejsze i zaczęło uzupełniać konwencjonalne metody leczenia. Muzykoterapia posługuje się muzyką lub jej poszczególnymi elementami w celu poprawy funkcjonowania osób z różnymi zaburzeniami natury emocjonalnej, umysłowej lub fizycznej. Muzykoterapia obecnie funkcjonuje jako samodzielna metoda terapeutyczna. Ten rodzaj terapii wykorzystuje wpływ sekwencji dźwięków na psychiczną i somatyczną sferę organizmu. Leczenie muzyką stosowane jest m.in. w leczeniu nerwicy, schorzeń psychicznych, zaburzeń psychosomatycznych oraz kiedy pacjenci miewają ataki paniki. Terapia ta polega na wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć. Bodźce słuchowe, które pacjent odbiera, wyzwalają w nim wrażenia intelektualne i emocjonalne. Terapia muzyką to także tworzenie jej. Osoby biorące udział w zajęciach z muzykoterapii komponują, śpiewają i tańczą. W naszym Domu muzykoterapia jest prowadzona przez kilka lat. Terapeutka dobiera rodzaj muzyki dopasowując go to potrzeb i możliwości  naszych mieszkańców. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i uczestniczy w nich grupa kilkunastu podopiecznych. Jednych z aspektów tej terapii są liczne wyjazdy na festiwale i przeglądy twórczości osób z niepełnosprawnościami, udział w nich ma także aspekt terapeutyczny.

W związku ze zdarzeniem (pożarem) informujemy, że darowizny można wpłacać na konto BS Bytów o/Miastko nr 97 9321 0001 0040 0897 2000 0010 z dopiskiem REMONT. Dziękujemy