ADRES E-MAIL dpsprzytocko@gmail.com
TELEFON +48 (59) 858 38 37
WSPOMÓŻ NAS

Informacja o pożarze

Szanowni Państwo,

Od prawie 35 lat Dom Pomocy Społecznej w Przytocku (gmina Kępice) jest prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich. Pełną opiekę ma tu zapewnioną około 100 pensjonariuszy niepełnosprawnych intelektualnie. Dla większości podopiecznych jest to jedyny dom, który mają i znają. Dyrekcja placówki zapewnia Im całodobową kompleksową opiekę oraz bogatą ofertę terapeutyczną i edukacyjną.

Dnia 10 marca funkcjonowanie Domu zaburzył pożar, który w krótkim czasie rozprzestrzenił się na całym piętrze (poddasze) niszcząc jedno skrzydło obiektu wraz z poszyciem dachowym. Wskutek czego z użytku wyłączone zostały dwie grupy mieszkalne oraz pomieszczenia socjalne, terapeutyczne i ciągi komunikacyjne, które wymagają kapitalnego remontu a w związku z tym bardzo dużych nakładów finansowych.

Chcąc odbudować na nowo poczucie bezpieczeństwa i ciepło domowego ogniska podopiecznych, prosimy o pomoc finansową i rzeczową.

Za okazaną pomoc będziemy bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy.

W związku ze zdarzeniem (pożarem) informujemy, że darowizny można wpłacać na konto BS Bytów o/Miastko nr 97 9321 0001 0040 0897 2000 0010 z dopiskiem REMONT. Dziękujemy