ADRES E-MAIL dpsprzytocko@gmail.com
TELEFON +48 (59) 858 38 37
WSPOMÓŻ NAS

XVIII rajd rowerowy

Nasi podopieczni uczestniczyli kolejny raz w rajdzie rowerowym. Był to już XVIII rajd rowerowy im. Stanisława Kądzieli . Impreza rozpoczęła się 24 września 2022r. Trasa przebiegała szlakiem domów pomocy społecznej. Po zapisaniu się uczestników i poczęstunku w DPS w Lubuczewie nastąpiło oficjalne otwarcie rajdu przez władze Powiatu i Dyrektorów Domów Pomocy. Tuż po przecięciu wstęgi na starcie w DPS w Lubuczewie uczestnicy wyruszyli. Zakończenie rajdu odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, gdzie przewidziane były liczne konkursy, a jeden z uczestników otrzymał nagrodę główną – rower.

W związku ze zdarzeniem (pożarem) informujemy, że darowizny można wpłacać na konto BS Bytów o/Miastko nr 97 9321 0001 0040 0897 2000 0010 z dopiskiem REMONT. Dziękujemy