ADRES E-MAIL dpsprzytocko@gmail.com
TELEFON +48 (59) 858 38 37
WSPOMÓŻ NAS

Rewalidacja

Pojęcie rewalidacji odnosi się do całokształtu działań: wychowawczych, dydaktycznych, terapeutycznych podejmowanych na rzecz ucznia z niepełnosprawnością. Istotę rewalidacji trafnie oddaje źródło słów tego terminu: łacińskie słowa re – znów oraz validus – mocny. Rewalidacja odnosi się więc do procesu wzmacniania osoby z niepełnosprawnością i intensyfikowania szans przez niepełnosprawność zmniejszonych.

Co jest celem rewalidacji?

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest maksymalizowanie potencjału rozwojowego dziecka. Prowadząc rewalidację, zmierzamy do jak największego usamodzielnienia ucznia i możliwie pełnego jego uczestnictwa w społeczeństwie. Cel ten możemy osiągnąć poprzez:

– rozwijanie mocnych stron dziecka i wykorzystywanie ich jako bazę do dalszej pracy,

– maksymalne usprawnianie najsilniejszych funkcji,

– korygowanie stwierdzonych zaburzeń,

– dynamizowanie rozwoju poprzez wykorzystywanie naturalnych sytuacji i aranżowanie przestrzeni do nabywania, rozwijania i ćwiczenia umiejętności

W naszej placówce zajęcia rewalidacyjne prowadzone są p[rzez nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy. Na terenie DPS-u są wydzielone pomieszczenia gdzie kilkunastu podopiecznych uczestniczy w takich zajęciach

W związku ze zdarzeniem (pożarem) informujemy, że darowizny można wpłacać na konto BS Bytów o/Miastko nr 97 9321 0001 0040 0897 2000 0010 z dopiskiem REMONT. Dziękujemy