ADRES E-MAIL dpsprzytocko@gmail.com
TELEFON +48 (59) 858 38 37
WSPOMÓŻ NAS

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która polega na uczestnictwie w warsztatach artystycznych, ruchowych i integracyjnych. Jej celem jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej pacjenta. Udział w terapii zajęciowej ma duże znaczenie dla psychiki osób z dysfunkcjami – pozwala zapomnieć o własnych ograniczeniach, rozwija wrażliwość, buduje poczucie własnej wartości oraz przystosowuje do życia w społeczeństwie. W naszym Domu terapia zajęciowa ma za zadanie przede wszystkim aktywizację mieszkańców poprzez zajęcia usprawniające manualnie i społecznie. Zajęcia prowadzą dwie panie terapeutki, są to prace z „zacięciem” artystycznym. Podczas tych spotkań nasi mieszkańcu wykonają chodniki na krosnach tkackich, różnego rodzaju ozdoby świąteczne, a przede wszystkim mają okazję razem się spotkać i podczas takich zajęć wspólnie wypić kawę lub porozmawiać. Uczestnicy tych zajęć często biorą udział w prezentowaniu swoich dzieł podczas wyjazdów na różnego rodzaju imprezy.

W związku ze zdarzeniem (pożarem) informujemy, że darowizny można wpłacać na konto BS Bytów o/Miastko nr 97 9321 0001 0040 0897 2000 0010 z dopiskiem REMONT. Dziękujemy