Dokument bez tytułu
 
   
 
 
     
 

 

 

  Konkurs na "Wielkanocną Pisankę"

[2015-04-28]  Wzorem roku ubiegłego pani Anetta Jankowska i Joanna Sycz z Filii Przytocko wspólnie z DPS-em zorganizowały konkurs na Pisankę Wielkanocną, do którego zaproszone zostały zaprzyjaźnione Domy. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach (kategoria I - podopieczni, kategoria II - pracownicy DPS), a celem było: popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą; pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej; rozbudzanie inwencji twórczej; przekaz wartości i tradycji ludowej; integracja społeczności.
            Na konkurs wpłynęło łącznie 25 pisanek z Domów Pomocy Społecznej w Czarnem, Lubuczewie, Machowinie, Machowinku i Przytocku. Jury w składzie: Brat Dyrektor Artur Skoczek, Dyrektor Władysława Hanuszewicz, pani Alina Jaworska-Kot i pani Danuta Łyszyk miało naprawdę trudne zadanie. Po przeliczeniu przyznanej punktacji przyznano:
W Kategorii I - podopieczny
I miejsce: Danuta Cendrowska (DPS Czarne) - op. Sylwia Zych
II miejsce: Małgorzata Dawidowicz (DPS Czarne) - op. Katarzyna Szyszka
III miejsce: Roman Mordań, Sebastian Meger, Paweł Wijura (DPS Machowino)
W Kategorii II - opiekun
I miejsce: Małgorzata Szyszka (DPS Czarne)
II miejsce: Małgorzata Berdecka (DPS Lubuczewo)
III miejsce: Sylwia Zych (DPS Czarne)
III miejsce: Urszula Orłowska (DPS Czarne)            Pisanki o różnej wielkości, wykonane bardzo urozmaiconymi technikami były naprawdę przepiękne, niczym jajko faberge. Dziękujemy serdecznie wszystkim podopiecznym, opiekunom i pracownikom za udział i gratulujemy pomysłowości!
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas festynu ku czci św. Jana de La Salle.
/Aneta Jankowska/

zdjecia 
powrót