Dokument bez tytułu
 
   
 
 
     
 

 

 

  Rozwiązanie konkursu "Różaniec"

[2015-11-23] "Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa!
Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem [...]
W dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy,
które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu"
Jan Paweł II

Po raz ósmy został zorganizowany konkurs "Różaniec", w którym udział wzięli uczniowie i wychowankowie z SOSW w Damnicy, Machowinka, Przytocka, SOSW w Tursku i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Przytocka. W tym roku na konkurs wpłynęło 38 prac. Uczestnicy starali się kreatywnie podejść do tematu, włożyli wiele trudu i wysiłku, co zaowocowało wieloma ciekawymi pracami.
Jury w składzie:
Pani Ewa Mosek
Pani Mariola Lewandowska
po naradach i dogłębnych oględzinach przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria I – od 7 do 12 lat
I miejsce: Paweł Fortunka (SOSW w Damnicy, op. Alina Filipek-Ziółkowska, Ewa Szada-Borzyszkowska)
II miejsce: Łukasz Cembik (Machowinko, op. Anna Drzewiecka)
III miejsce: Anna Czysta (SOSW w Damnicy, op. Edyta Berbecka)

Kategoria II – od 13 do 18 lat
I miejsce: Przemysław Szymankowski (SOSW w Tursku, op. Julita Gasztych)
II miejsce: Patrycja Berkieta (SOSW w Damnicy, op. Aleksandra Studzińska)
III miejsce: Lucjan Depka-Prądzyński (SOSW w Tursku, op. Mirosława Krauze)
wyróżnienie: Arkadiusz Lehmann (SOSW w Tursku, op. Mirosława Krauze)

Kategoria III – powyżej 18 lat
I miejsce: Piotr Kruk (DPS Przytocko, op. Beata Wiśniewska)
II miejsce: Karina Czajka (SOSW w Tursku, op. Iwona Skiba)
III miejsce: Paulina Leśniak (Machowinko, op. Ewa Muroń)
wyróżnienie: Anna Krak (Machowinko, op. Joanna Molis)
wyróżnienie: Natalia Smyra (Machowinko, op. Małgorzata Michalska)

Prace konkursowe wyeksponowano w kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Przytocku.

Organizator, który zakupił nagrody z własnych środków przy wsparciu pani Joanny Sycz, dziękuje za udział w konkursie i już dziś zaprasza do udziału w przyszłym roku!

Joanna Orlik
nauczyciel SOSW w Damnicy, Oddział w Przytocku

zdjecia 
powrót